درخواست مقاله کنفرانسی از springer


arianh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Selection of Energy-Efficient Material: An Entropy–TOPSIS Approach
Author: Chiranjib Bhowmik, Sachin Gangwar, Sumit Bhowmik, Amitava Ray
Journal or Ebook Name: Soft Computing: Theories and Applications
Volume, Issue, Year and Pages: Proceedings of SoCTA 2016, Volume 2, pp 31-39
Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5699-4_4
DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5699-4_4

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

Here:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.