درخواست از کمبریج


studyman

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: High-Risk Pregnancy: Management Options
Author: Edited by David James
Journal or Ebook Name: High-Risk Pregnancy: Management Options
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.cambridge.org/core/books/highrisk-pregnancy-management-options/D87DFCD7F0E022D83797B5349AF114BC?pageNum=1&searchWithinIds=D87DFCD7F0E022D83797B5349AF114BC&productType=BOOK_PART&searchWithinIds=D87DFCD7F0E022D83797B5349AF114BC&p
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.