درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Porous anodic alumina formed on AA6063 aluminum alloy in a two-step process combining hard and mild anodization
Author: -
Journal or Ebook Name: -
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://sigma-not.pl/publikacja-100288-2016-4.html
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-68f6483e-a16b-4230-82be-31b989643d65
DOI: 10.15199/28.2016.4.3 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.