درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Fetal Heart Rate Patterns in Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy: Relationship with Early Cerebral Activity and Neurodevelopmental Outcome
DOI: 10.1055/s-0029-1220774
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.