درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Collapse Load Factor for Rigid-Plastic Analysis of Frames using a Genetic Algorithm
Author: A. Kaveh and K. Khanlari
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=3300
DOI: 10.4203/ccp.78.33

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.