درخواست از ویتال 2


studyman

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Applied Therapeutics 11th Edition
Author: by Caroline S. Zeind
Journal or Ebook Name: Applied Therapeutics 11th Edition
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.vitalsource.com/products/applied-therapeutics-caroline-s-zeind-v9781496396082
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.