درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Effect of Material Properties on Tire Performance Characteristics—Part I. Tire Cords
Author: S. Futamura
Journal or Ebook Name: Tire Science and Technology
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://tiresciencetechnology.org/doi/abs/10.2346/1.2148790?code=tire-site
DOI: 10.2346/1.2148790

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.