درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Tire Cord: Technology Initiatives from the Beginnings Toward the Future
Author: TAKAYUKI SATO
Journal or Ebook Name: Sen'i Gakkaishi
Volume, Issue, Year and Pages: volume 70 issue 9 on pages P-505 to P-507
Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber/70/9/70_P-505/_article/-char/ja/
DOI: 10.2115/fiber.70.p-505

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.