درخواست از ویتال 3


studyman

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Drug Information A Guide for Pharmacists 6/E
Author: by Patrick M. Malone
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.vitalsource.com/products/drug-information-a-guide-for-pharmacists-6-e-patrick-m-malone-v9781259837982
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.