درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.healio.com/ophthalmology/journals/jpos/2017-11-54-6/%7B0ba4f0a4-6eb2-4490-86ba-6f803f51c3b6%7D/impact-of-a-strabismus-surgery-suture-course-for-first--and-second-year-ophthalmology-residents
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.