درخواست کتاب


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: hp-Version Discontinuous Galerkin Methods on Polygonal and Polyhedral Meshes
Author: Andrea CangianiZhaonan DongEmmanuil H. GeorgoulisPaul Houston
Journal or Ebook Name: Springer
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-67673-9
 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.