درخواست فصل کتاب


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Methanotrophs
Author:  Ian R. McDonald, J. Colin Murrell 
Journal or Ebook Name:  Encyclopedia of Bioprocess Technology;Fermentation, Biocatalysis, and Bioseparation
Volume, Issue, Year and Pages:2002 
Link: http://dx.doi.org/10.1002/0471250589.ebt140
DOI:  10.1002/0471250589.ebt140

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.