درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Wilson, K. a., Bedwell, W. L., Lazzara, E. H., Salas, E., Burke, C. S., Estock, J. L., … Conkey, C. (2009). Relationships between game attributes and learning outcomes: Review and research proposals. Simulation & Gaming, 40(2), 217–266. doi:10.1177/1046878108321866
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.