مقاله


booker

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

https://projecteuclid.org/euclid.die/1356012680

Title: Existence for critical Hénon-type equations
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://projecteuclid.org/euclid.die/1356012680
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.