درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Privacy concepts in biometrics: lessons learned from forensics
Author:  Jana Dittmann 1  and  Christian Kraetzer 1 
Journal or Ebook Name: User-Centric Privacy and Security in Biometrics 
Volume, Issue, Year and Pages: November 2017 
Link: http://digital-library.theiet.org/content/books/10.1049/pbse004e_ch3;jsessionid=2292aqo65n7qw.x-iet-live-01
DOI: 10.1049/PBSE004E_ch3

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.