درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Developing a Sequential Process Model of Coaching
Author: Lisa Zimmermann, Conny H. Antoni
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1026/0932-4089/a000257
DOI: 10.1026/0932-4089/a000257

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.