درخواست مقاله


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Applying Learning Theory to Develop a Course on Hemodynamic Monitoring of the Critically Ill Patient
Author: Neal F. Chaisson , Aanchal Kapoor , Rendell Ashton , Abhijit Duggal , Sudhir Krishnan , Robert L. Chatburn , Deborah Rathz , Ajit Moghekar , Carlos Alviar-Restrepo , Eduardo Mireles-Cabodevila ,
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2016.193.1_MeetingAbstracts.A3198
DOI: 

+200

توضیحات: +200

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.