درخواست کتاب


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Time in Indian music : rhythm, metre, and form in North Indian rāg performance
Author: Martin Clayton
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.worldcat.org/title/time-in-indian-music-rhythm-metre-and-form-in-north-indian-rag-performance/oclc/706137061?referer=br&ht=edition
DOI: 

توضیحات: +200

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.