درخواست مقاله


m1107

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Combined electrocoagulation and electro-oxidation of industrial textile wastewater treatment in a continuous multi-stage reactor electrocoagulation and electro-oxidation of industrial textile wastewater treatment
Author: Edison GilPavas, Paula Arbeláez-Castaño, José Medina, Diego A. Acosta
Journal or Ebook Name: Water Sci Technol.
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: http://wst.iwaponline.com/content/early/2017/07/19/wst.2017.415
DOI: 10.2166/wst.2017.415

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.