درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Gender Politics in US College Athletic Departments: The Case of the University of Minnesota Merger
DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.2017-0200
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.