درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.igi-global.com/chapter/organizational-agility-in-universities/113505
DOI: 10.4018/978-1-4666-6202-5.ch002
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Organizational Agility in Universities: Tensions and Challenges
Sheila Mukerjee (La Trobe University, Australia)
Source Title: Advancing Knowledge in Higher Education: Universities in Turbulent Times
Copyright: © 2014
Pages: 11

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.