درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Spear R J, No r ris W P. Str uctur e and pr oper ties of the po tassium h ydro xide dinit ro benzofuro x an adduc t ( KDNBF) a nd related ex plosiv e sa lts [ J]. Pro pellants Ex plosiv es Py ro technics, 1983, 8: 85-88.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.