درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Brain transplantation in salamanders: an approach to memory transfer. Pietsch P, Schneider CW.  PMID:     5822440
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:
Brain Res. 1969 Aug;14(3):707-15.
Brain transplantation in salamanders: an approach to memory transfer.
Pietsch P, Schneider CW.

PMID:
5822440

[Indexed for MEDLINE]

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.