درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: L-prolinate-Amberlite Adduct: An Efficient and Recyclable Organocatalyst for the Synthesis of Biscoumarin Derivatives
DOI: 10.2174/2213337204666170830102630
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.