درخواست مقاله


Unknown

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: [Determination of absorbed dose to water for high energy photon and electron beams--comparison of different dosimetry protocols].
Author: ..
Journal or Ebook Name: ..
Volume, Issue, Year and Pages: 2003
Link: http://europepmc.org/abstract/med/14732959
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.