درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Design and Characterization of Graphene Nano-Ribbon Based D-Flip-Flop
Author: Kashani, Sayed Ali Seif; Alidash, Hossein Karimiyan; Miryala, Sandeep
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jno/2017/00000012/00000006/art00007
DOI: 10.1166/jno.2017.2048

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.