درخواست مقاله


alborz

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A Measure of the Number of Particles in Agglomerates
Author: R.M. German
Journal or Ebook Name: International Journal of Powder Metallurgy (ISSN: 0888-7462)
Volume, Issue, Year and Pages: 1996, vol. 32, no. 4, p. 365-373
Link: 
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.