درخواست مقاله از ingentaconnect


nafas_pce72

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Functional Germ Cells From Non-Testicular Adult Stem Cells: A Dream or Reality?

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cscr/2018/00000013/00000001/art00011
DOI: https://doi.org/10.2174/1574888X12666171107105136

توضیحات: در صورت دسترسی به مقاله فوق ممنون میشم هر چه سریع تر ارسال فرمائید.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.