درخواست مقاله از ingentaconnect


nafas_pce72

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Functional Germ Cells From Non-Testicular Adult Stem Cells: A Dream or Reality?

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cscr/2018/00000013/00000001/art00011
DOI: https://doi.org/10.2174/1574888X12666171107105136

توضیحات: در صورت دسترسی به مقاله فوق ممنون میشم هر چه سریع تر ارسال فرمائید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.