درخواست مقاله


nafas_pce72

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A Fast (3, n)-Threshold Secret Sharing Scheme Using Exclusive-OR Operations
 
Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/transfun/E91.A/1/E91.A_1_127/_article

توضیحات: در صورت دسترسی به مقاله فوق لطفا ارسال کنید. ممنون

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.