درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://www.acanceresearch.com/cancer-research/anticancer-effect-of-uv-irradiation-at-presence-of-cadmium-oxide-cdo-nanoparticles-on-dna-of-cancer-cells-a-photodynamic-therapy-s.php?aid=8876
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

Here:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.