درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Mechanical properties and adiabatic temperature rise of low heat concrete using ternary blended cement
Author: Kim, Si-Jun; Yang, Keun-Hyeok; Lee, Kyung-Ho; Yi, Seong-Tae;
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=KJKHDQ_2016_v17n2_271
DOI: 10.12989/cac.2016.17.2.271

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.