درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: In-vitro digestion of curcumin loaded chitosan-coated liposomes
DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.11.047
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.