درخواست کتاب


rezvan82

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Child and Adolescent Psychiatry: A Companion to Dulcan's Textbook of Child and Adolescent Psychiatry, Second Edition: DSM-5 Edition Study Guide Edition
Author:  Philip R. Muskin (Author),‎ Anna L. Dickerman (Author),‎ Oliver M. Stroeh (Author)
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.amazon.com/Child-Adolescent-Psychiatry-Companion-Textbook/dp/161537115X/
ISBN-13: 978-1615371150

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.