درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Prediction of Supplier Performance: A Novel Dea-Anfis Based Approach
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3090416

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.