درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://insights.ovid.com/pscyho-oncology/ponc/2014/02/001/lilac-positive-affect-intervention-women/116/01445499
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: LILAC: A Positive Affect Intervention for Women With Metastatic Breast Cancer to Address Stress, Positive Affect and Quality of Life: P1–5

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.