درخواست فوری مقاله


nafas_pce72

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Investigations on Rolling Resistance of Nanocomposite Based Passenger Car Radial Tyre Tread Compounds Using Simulation Technique

Link: http://tiresciencetechnology.org/doi/abs/10.2346/1.3637744

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.