درخواست کتاب


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: International Energy Investment Law : Stability through Contractual Clauses
Author: Erkan, Mustafa
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=641589
DOI: 

توضیحات: REWARD +1000

لینک به دیدگاه
در 2 ساعت قبل، anonymous گفته است :

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:


Title: International Energy Investment Law : Stability through Contractual Clauses
Author: Erkan, Mustafa
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=641589
DOI: 

توضیحات: REWARD +1000

1500+

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.