درخواست کتاب


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Atom Interferometry (Proceedings Of The International School Of Physics)
Author: Tino, G.M., Kasevich, M.A.
Journal or Ebook Name: IOS Press
Volume, Issue, Year and Pages: 2014
Link: https://www.iospress.nl/book/atom-interferometry/
Other Link: https://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=1818047

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.