درخواست مقاله


atefi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Functional brain dynamic analysis of ADHD and control children using nonlinear dynamical features of EEG signals
Author: : Khoshnoud, Shivaa | Nazari, Mohammad Alib | Shamsi, Mousaa
Journal or Ebook Name: Journal of Integrative Neuroscience,
Volume, Issue, Year and Pages: vol. 17, no. 1, pp. 17-30, 2018
Link: https://content.iospress.com/articles/journal-of-integrative-neuroscience/jin033
DOI: 10.3233/JIN-170033

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.