درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://sci-hub.la/https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/s13677-017-0091-2
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: ضروری

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.