درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A Simple Coin Cell Design for Testing Rechargeable Zinc-Air or Alkaline Battery Systems 
Author: Patrick Bonnick  and J. R. Dahn
Journal or Ebook Name: J. Electrochem. Soc.
Volume, Issue, Year and Pages: 2012 volume 159, issue 7, A981-A989
Link: http://jes.ecsdl.org/content/159/7/A981.abstract
DOI: 10.1149/2.023207jes 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.