درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/288228848_A_pedagogical_note_on_the_interregional_economic_base_model_Canada_2004
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: A Pedagogical note on the interregional economic base model: Canada,2004
Schaffer and Josza

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.