درخواست مقاله


nafas_pce72

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Presence of Business Ethics and CSR in the Higher Education Curricula for Executives

Link: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=jbee&id=jbee_2010_0007_0025_0038
DOI: 10.5840/jbee201073

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.