درخواست مقاله


rezabastani

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Consistency of Legal Positivism and Legal Realism
Author: D. Gerber
Journal or Ebook Name: The Personalist
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 52, Issue 3, Summer 1971
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0114.1971.tb05838.x/abstract
DOI: 10.1111/j.1468-0114.1971.tb05838.x

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.