درخواست دانلود مقاله IEEE 1


ainbpr

ارسال های توصیه شده

Title: System issues in parallel sorting for database systems

Author: Iyer, B.

Journal or Ebook Name: Data Engineering, 1990. Proceedings. Sixth International Conference on

Volume, Issue, Year and Pages : 246 - 255

Link: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=113475&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D113475

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=113475&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D113475

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.