ارسال های توصیه شده

برای ورود بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.

برای عمر بیشتر پسوردها، فراموش نکنید بعد از اتمام دانلود حتما از دیتابیس logout نمایید.

لینک logout در زیر پسورد آن قرار داده شده است.

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

Arkansas State University Database

Norma Wood Library

A to Z Maps Online

Article1st

Chronicle of Higher Education

CQ Researcher

CQ Researcher

Credo Reference

Columbia Granger's World of Poetry

EBSCOhost Mobile

EBSCOhost

EBSCOhost NEW

Encyclopaedia Britannica

Encylopedia Britannica

Films on Demand

FirstSearch

Gale Discovering Collection

Gale/InforTrac/PowerSearch Databases

Global Road Warrior

Lawcheck

LearningExpress Library

LearningExpress Library

LexisNexis

Mango Languages

NetLibrary

NewsBank

Oxford Dictionaries Online

ProQuest

ProQuest Direct

ProQuest-AL

Taylor and Francis

Informaworld

American Chemical Society (ACS)

Ingentaconnect

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

با سلام

برای جلوگیری از ایجاد پست دانشگاهی تکراری (خودم هم دیگه پست جدید ایجاد نکردم) لطفا پسورد بالا را با این پسورد جدید تعویض کنید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

با سلام

برای جلوگیری از ایجاد پست دانشگاهی تکراری (خودم هم دیگه پست جدید ایجاد نکردم) لطفا پسورد بالا را با این پسورد جدید تعویض کنید

tx

لینک به دیدگاه

برای ورود بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.

برای عمر بیشتر پسوردها، فراموش نکنید بعد از اتمام دانلود حتما از دیتابیس logout نمایید.

لینک logout در زیر پسورد آن قرار داده شده است.

Arkansas State University

 

LOGOUT

 

Arkansas State University Database

Norma Wood Library

A to Z Maps Online

Article1st

Chronicle of Higher Education

CQ Researcher

CQ Researcher

Credo Reference

Columbia Granger's World of Poetry

EBSCOhost Mobile

EBSCOhost

EBSCOhost NEW

Encyclopaedia Britannica

Encylopedia Britannica

Films on Demand

FirstSearch

Gale Discovering Collection

Gale/InforTrac/PowerSearch Databases

Global Road Warrior

Lawcheck

LearningExpress Library

LearningExpress Library

LexisNexis

Mango Languages

NetLibrary

NewsBank

Oxford Dictionaries Online

ProQuest

ProQuest Direct

ProQuest-AL

Taylor and Francis

Informaworld

American Chemical Society (ACS)

Ingentaconnect

تشکر

لینک به دیدگاه

برای ورود بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.

برای عمر بیشتر پسوردها، فراموش نکنید بعد از اتمام دانلود حتما از دیتابیس logout نمایید.

لینک logout در زیر پسورد آن قرار داده شده است.

 

 

 

Arkansas State University Database

Norma Wood Library

A to Z Maps Online

Article1st

Chronicle of Higher Education

CQ Researcher

CQ Researcher

Credo Reference

Columbia Granger's World of Poetry

EBSCOhost Mobile

EBSCOhost

EBSCOhost NEW

Encyclopaedia Britannica

Encylopedia Britannica

Films on Demand

FirstSearch

Gale Discovering Collection

Gale/InforTrac/PowerSearch Databases

Global Road Warrior

Lawcheck

LearningExpress Library

LearningExpress Library

LexisNexis

Mango Languages

NetLibrary

NewsBank

Oxford Dictionaries Online

ProQuest

ProQuest Direct

ProQuest-AL

Taylor and Francis

Informaworld

American Chemical Society (ACS)

Ingentaconnect

 

tnx

لینک به دیدگاه

برای ورود بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.

برای عمر بیشتر پسوردها، فراموش نکنید بعد از اتمام دانلود حتما از دیتابیس logout نمایید.

لینک logout در زیر پسورد آن قرار داده شده است.

 

 

Arkansas State University Database

Norma Wood Library

A to Z Maps Online

Article1st

Chronicle of Higher Education

CQ Researcher

CQ Researcher

Credo Reference

Columbia Granger's World of Poetry

EBSCOhost Mobile

EBSCOhost

EBSCOhost NEW

Encyclopaedia Britannica

Encylopedia Britannica

Films on Demand

FirstSearch

Gale Discovering Collection

Gale/InforTrac/PowerSearch Databases

Global Road Warrior

Lawcheck

LearningExpress Library

LearningExpress Library

LexisNexis

Mango Languages

NetLibrary

NewsBank

Oxford Dictionaries Online

ProQuest

ProQuest Direct

ProQuest-AL

Taylor and Francis

Informaworld

American Chemical Society (ACS)

Ingentaconnect

ok

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.