درخواست دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Title: Growth Factors on Biomaterial Scaffolds

Author: Yoshihiro Ito

Journal or Ebook Name: Biological Interactions on Materials Surfaces

Volume, Issue, Year and Pages : 2009, pp 173-197

Link: file:///E:/Users/mosi/d/Growth%20Factors%20on%20Biomaterial%20Scaffolds%20-%20Springer.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.