درخواست دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Title: The role of fibronectin binding proteins in the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections

Author: Menzies, Barbara E.

Journal or Ebook Name: Current Opinion in Infectious Diseases

Volume, Issue, Year and Pages : June 2003 - Volume 16 - Issue 3 - pp 225-229

Pathogenesis and immune response

Link: http://journals.lww.com/co-infectiousdiseases

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.