درخواست کتاب از wiely


sBagheri

ارسال های توصیه شده

Title: Thermal Analysis of Polymers, Fundamentals and Applications

Author: Joseph D. Menczel, R. Bruce Prime

Journal or Ebook Name: Wiely

Volume, Issue, Year and Pages : 2009

Link: http://books.google.com/books?id=WcwXwv2F4UEC&pg=PA246&dq=thermal+decomposition&hl=en&sa=X&ei=QpYrUYbENuii4gSdloHwAw&ved=0CEIQ6AEwBDhu#v=onepage&q=thermal%20decomposition&f=false

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.