درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://europepmc.org/abstract/med/26505327
DOI: 10.23736/S0026-4725.16.04008-1
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Pycnogenol® and Centella asiatica to prevent asymptomatic atherosclerosis progression in clinical events.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.